Welkom op de pagina van de Vereniging Plaatselijk Belang Geesbrug en omstreken.

Onze vereniging, Plaatselijk Belang Geesbrug, bestaat al meer dan 100 jaar. Het doel van onze oprichting was het behartigen van de belangen van de inwoners, omdat we geloven dat samenwerking krachtig is. Dit geldt zowel toen als nu: samen bereik je meer!

Wat doet Plaatselijk Belang precies?

Plaatselijk Belang onderhoudt nauwe contacten met verschillende instanties, waaronder de gemeente Coevorden en diverse lokale verenigingen en stichtingen. We proberen ook het dorp Geesbrug op alle mogelijke manieren te promoten, met name wat betreft de leefbaarheid van ons dorp.

Een van onze taken is het onderhouden en uitbreiden van speelvoorzieningen. We nemen bijvoorbeeld het voortouw bij de instandhouding van de pannakooi, die we samen met de plaatselijke voetbalclub V.C.G. en de dorpsjeugd (via Walk Inn) hebben gerealiseerd. Daarnaast houden we ons bezig met zaken zoals woningbouw en recreatie. We proberen de vergrijzing van het dorp te voorkomen en streven naar de bouw van betaalbare koopwoningen.

Wat betreft recreatie hebben we onlangs een aanlegsteiger gerealiseerd, waar maar liefst 600 pleziervaartuigen één of meerdere nachten hebben aangelegd. Dit kan ook voordelig zijn voor onze plaatselijke middenstand. Daarnaast zijn we betrokken bij verschillende andere zaken, zoals het creëren van een veilige fietsverbinding naar Hoogeveen.

We werken nauw samen met de stichting dorpshuis ‘de Tiphof’. Het dorpshuis speelt een belangrijke rol in ons verenigingsleven, dus het is essentieel dat we goed samenwerken. Onze contacten met de stichting Welzijn2000 zijn ook van groot belang, aangezien zij tal van activiteiten en ondersteuning bieden in ons dorp en binnen het dorpshuis.

Daarnaast houden we ons bezig met onderhoudstaken, zoals het terrein van de aanlegsteiger, plaatselijke speelvoorzieningen, oorlogsmonumenten en -graven, en de plaatselijke begraafplaats. Samen met de scholen organiseren we jaarlijks de 4 mei-herdenking en elk jaar houden we een echte Nieuwjaarsreceptie, bedoeld voor alle inwoners van ons dorp, in samenwerking met het dorpshuisbestuur.

Kortom, na 100 jaar is Plaatselijk Belang nog steeds springlevend en zeer actief! Wil je lid worden? Dat kan voor slechts 10 euro per jaar. Je kunt je aanmelden via een van de bestuursleden, waaronder Jan Kamping, de penningmeester van Plaatselijk Belang Geesbrug e.o. (zijn telefoonnummer is: 06-5051 1076).

Heb je vragen of suggesties voor Plaatselijk Belang? Je kunt terecht op onze maandelijkse vergaderavond in ‘de Tiphof’