Het Dorp Geesbrug

Geesbrug, een jong dorp ontstaan in de 19e eeuw dankzij de turfwinning, heeft zich ontwikkeld tot een hechte gemeenschap die trots is op haar geschiedenis en omgeven wordt door prachtige natuur. Met de Verlengde Hoogeveensche Vaart als herinnering aan het turbulente verleden en de levendige scholen en kerken die het dorp sieren, is Geesbrug een plek waar gemeenschap en natuur naadloos samenkomen.

Een Historische Connectie:

Geesbrug heeft zijn ontstaan te danken aan de bloeiende turfwinning in de 19e eeuw. Het graven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart zorgde voor een belangrijke kanaalverbinding vanuit Hoogeveen naar Zuidoost Drenthe. Dit kanaal diende als transportroute voor turf, de energiebron van die tijd. Het bracht bedrijvigheid en leven naar Geesbrug, waar schuiten werden voortgetrokken door paarden langs de jaagpaden. Deze jaagpaden zijn vandaag de dag nog steeds herkenbaar in de omgeving.

Onderwijs en Samenwerking:

Het dorp Geesbrug heeft een rijke geschiedenis op het gebied van onderwijs. Ondanks de tegenstand van het toenmalige gemeentebestuur slaagde het dorp erin om in de late 19e eeuw een school te stichten. Deze school, gelegen op de plek waar nu de parkeerplaats van Vossebelt Containerbouw is, heeft vele generaties leerlingen verwelkomd. Vandaag de dag telt het dorp twee scholen: de openbare school OBS ‘de Zwarm’, gevestigd in een gebouw dat in 1953 werd betrokken, en de christelijke school CBS ‘de Wegwijzer’, die eind jaren 60 verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Schoolweg. Beide scholen dragen bij aan de educatieve ontwikkeling van de jonge generatie in Geesbrug.

Een Gedeelde Leeromgeving:

Tegenover de voormalige winkel ‘Superrr!’ bevond zich jarenlang een bijzonder-neutrale kleuterschool genaamd ‘Het Grutje’. Dit houten gebouw bood een voorschoolse opleiding voor kinderen tussen 4 en 6 jaar, ongeacht hun achtergrond. Bij de opkomst van basisscholen fuseerde ‘Het Grutje’ met OBS ‘de Zwarm’, terwijl kinderen van christelijke huize naar CBS ‘de Wegwijzer’ gingen. Dit toonde de inclusiviteit en diversiteit van het onderwijs in Geesbrug.

Religieus Erfgoed:

Sinds 1909 prijkt de Nederlands Hervormde Kerk trots in Geesbrug, als een baken van geloof en spiritualiteit. Het huis naast de kerk fungeerde als de woning van de predikant en zijn gezin. Hoewel een klein wit kerkje op de hoek van de Schoolweg en de Verlengde Hoogeveensche Vaart ooit het dorpsbeeld sierde, is dit kerkje helaas verdwenen.

Een Blik op de Toekomst:

Geesbrug blijft evolueren en zich aanpassen aan de veranderende behoeften van de gemeenschap. Het behoud van de natuurlijke schoonheid en de sterke band tussen de inwoners blijven centraal staan. Met nieuwe generaties die hun stempel drukken op het dorp, zal Geesbrug ongetwijfeld een plek blijven waar gemeenschap en natuur harmonieus samenkomen.