Nieuw dorpsbudget en dorpsteam

De gemeente Coevorden heeft Geesbrug opnieuw een dorpsbudget toegekend van € 20.000,-. Dit is
het budget 2023 waarvoor in 2024 mooie zaken voor het dorp gerealiseerd kunnen worden.
De inwoners van Geesbrug worden uitgenodigd plannen voor een goede besteding van het budget
in te dienen. U wordt verzocht daarvoor gebruik te maken van het formulier dat bij de Tiphof Koerier
van oktober 2023 wordt gevoegd of van het digitale formulier op deze website.
Omschrijf uw plan zo goed mogelijk en voeg een begroting toe met ( als die er zijn ) offertes van
bedrijven die ( een deel van ) het plan zouden kunnen uitvoeren of daarvoor materiaal zouden
kunnen leveren. Maar let op: de gemeente stelt voorwaarden aan de plannen die uit het
dorpsbudget betaald kunnen worden. Er moet sprake zijn van een plan dat bijdraagt aan het welzijn
van de bewoners van het dorp én dat bijdraagt aan de samenwerking tussen de inwoners. Het is
uitdrukkelijk de bedoeling dat u ( met andere inwoners ) als indiener van het plan bijdraagt aan de
uitvoering daarvan. En ook bijdraagt aan het toekomstige onderhoud van hetgeen gerealiseerd is.
Hou bij het opstellen van een begroting ook rekening met toekomstige onderhoudskosten!
Plannen voor de besteding van het nieuwe dorpsbudget kunnen tot 1 januari 2024 ingediend worden
via aanvraag@geesbrugactief.nl of via dit formulier

Als u geen gebruik kunt maken van email of het formulier op de website, kunt u het
aanvraagformulier met eventuele bijlagen ook in de brievenbus doen bij Monique de Winter
( Iepenlaan 11 ).

Het Dorpsteam adviseert Plaatselijk Belang over de ingediende aanvragen en de uiteindelijke
besteding van het dorpsbudget. Het Dorpsteam zoekt uitbreiding met inwoners van Geesbrug die
graag mee willen denken. Jong en oud is welkom; namens verenigingen of individueel;
oorspronkelijke inwoners én nieuwelingen. Het gaat om een paar bijeenkomsten per jaar in de
Tiphof. Het kost dus niet veel tijd , maar u kunt wel een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in
het dorp. Als u mee wilt doen, stuur dan even een berichtje via het hierboven al genoemde
emailadres aanvraag@geesbrugactief.nl of rechtstreeks aan moniquedewinter.mdw@gmail.com.